Pascal

Pascal - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
Pascal
      { x = 98}
c:=true
100 * 1.2
$AF
i shl 4
j > 128 or false
V jiných jazycích: en hu cz sk