Object Pascal

Object Pascal - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
Object Pascal
1.9
 // z = 0
x * 2 / y +5
a or true
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
$ff >= y
V jiných jazycích: en hu cz sk