JavaScript - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - JavaScript

Další kousky ukázkových kódu:
JavaScript
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
0xAC ^ k
~ 2
false
4 * 077
j * 0.5
V jiných jazycích: en hu cz sk