Java

Java - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - Java

Java
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
Java
continue;
x = 1 | 2;
while (y>1)
{
 x++;
 y--;
}
do --i; while ( i > 0);
i++;
while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
V jiných jazycích: en hu cz sk