FreeBASIC

FreeBASIC - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - FreeBASIC

FreeBASIC
 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Další kousky ukázkových kódu:
FreeBASIC
if i=16 then
  continue while
 end if
do
 i=i-1
 loop until ( i = 0)
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
do
 i=i-1
 loop while i > 0
do while y <= 32  
  y=y+1
loop
V jiných jazycích: en hu cz sk