FreeBASIC

FreeBASIC - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - FreeBASIC

Další kousky ukázkových kódu:
FreeBASIC
/'
fdjksjf
sdjgksdgjk
'/
c=true
100 * 1.2
&HA shr 2
&O123
-2147483648
V jiných jazycích: en hu cz sk