Free Pascal

Free Pascal - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
Free Pascal
x:= 3.14159265359;
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
i / $ab
5 < 10
&123
not true
V jiných jazycích: en hu cz sk