C#

C# - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - C#

Další kousky ukázkových kódu:
C#
0123
10 * 3.14
!b && true
        // x = -82345
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
10 > f(9.9)
V jiných jazycích: en hu cz sk