C

C - Příkazy

Příkazy jsou nejduležitejší prvky pro psání programu. Vetšinou plati jeden řádek příkazu odpovídá jednomu řádku programu. Hlavní skupinou příkazu jsou: cykly, větvení programu a řízení toku.

Příklady - C

C
 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Další kousky ukázkových kódu:
C
if ( x >= 12 )
  while ( y >= 0 ) 
   --y;
a2 = !1;
do --i; while ( i > 0);
if (i > 10)
{
i =10;      i = i - 1;  i++;
}
continue;
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);
V jiných jazycích: en hu cz sk