C

C - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - C

Další kousky ukázkových kódu:
C
a && 1
0123
/* x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) */ 
 // z=333
100 * 1.2
0xff & 0x05
V jiných jazycích: en hu cz sk