C <-> Object Pascal | Bitový součet

C

|

Popis

par1 | par2
Použitá klíčová slova: |

Vstup


Výstup

Příklady

C

Možné použití Bitový součet:
x = 1 | 2;     // x = 3
y = 0xa | 5;    // y = F
z = 0xf0 | (x | y); // z = FF

C

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součet:
i | j
0xff | k
64 | (i | k)
.
Object Pascal

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Příklady

Object Pascal

Možné použití Bitový součet:
x := 1 or 2;     // x = 3
y := $a or 5;    // y = F
z := $f0 or (x or y); // z = FF

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součet:
i or j
$ff or k
64 or (i or k)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk