C <-> Basic | Bitový součet

C

|

Popis

par1 | par2
Použitá klíčová slova: |

Vstup


Výstup

Příklady

C

Možné použití Bitový součet:
x = 1 | 2;     // x = 3
y = 0xa | 5;    // y = F
z = 0xf0 | (x | y); // z = FF

C

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součet:
i | j
0xff | k
64 | (i | k)
.
Basic

or

Popis

par1 or par2
Použitá klíčová slova: or

Vstup


Výstup

Příklady

Basic

Možné použití Bitový součet:
x = 1 or 2     ' x = 3
y = &Ha or 5    ' y = F
z = &Hf0 or (x or y) ' z = FF

Basic

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový součet:
i or j
&Hff or k
64 or (i or k)

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk