C++

C++ - Lexikální elementy

Lexikální elementy jsou číselné, textové konstanty a komentáře v kóde.

Příklady - C++

Další kousky ukázkových kódu:
C++
0111
i>0
false || true
0xf << 5
     // x=90
x / 0.5
V jiných jazycích: en hu cz sk