C++ <-> Basic | 32bitový reálné číslo

C++

float

Popis

 float
Použitá klíčová slova: float
Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.

Příklady

C++

Možné použití 32bitový reálné číslo:
float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0
.
Basic

single

Popis

 single
Použitá klíčová slova: single

Příklady

Basic

Možné použití 32bitový reálné číslo:
Dim x As single= 3.14159265359 ' x = 3.14159274
Dim y As single= 123456789   ' y = 123456792.0
y =CSng((x * y))    ' z = 387850976.0

Můžete to najít v následujících kolekcích: reálná čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk