Basic - Automatická proměnná

Deklarace automatické proměnné je možne téměř kdekoliv, platnost je obvykle od deklarace až do konce aktuálního bloku.

Deklarace

Deklarace automatické proměnné Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value

Použití

Použití proměnné Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým v proměnné, mohou být použity k ukládání nebo načítání hodn...

name